OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Suspendarea calității de membru

SUSPENDAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pot solicita suspendării calității de membru al organizației.

Pentru aprobarea suspendării, membrii organizației trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei județene de care aparțin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Suspendarea nu se operează retroactiv.

Documentele necesare:
1. Cererea datată şi semnată; 
2. Certificatul de Membru în original;

  1. Avizul de liberă practică în original pe anul în curs (dacă este cazul);
  2. Copii (conform cu originalul) ale documentelor justificative (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de șomaj, dovada rezidenței în altă țară etc.).

Pe durata suspendării, solicitantul:
 – Nu are dreptul de a profesa pe teritoriul României;
 – Nu are obligaţia de plată a cotizaţiei;
 – Nu are obligația de realizare a creditelor EMC (dacă este angajat).