OAMGMAMR Bistrița Năsăud

REGULAMENT 2023

Regulament

REGULAMENT nominalizare, selecție, jurizare, pentru premiile care vor fi acordate în cadrul „Galei asistentului medical ediția 2023”

Art. 1. Evenimentul „Gala asistentului medical” este un proiect inițiat de OAMGMAMR FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD și are ca obiectiv celebrarea profesiei de asistent medical/moașă, promovarea și recunoașterea meritelor asistenților medicali și moașelor în activitatea de îngrijire a sănătății.

Art. 2. Pentru fiecare categorie de premii, inclusiv pentru premiul „Asistentul anului” se pot propune doar asistenți medicali/moașe care sunt membrii activi ai Filialei OAMGMAMR Bistrița-Năsăud.

Art. 3. Lista categoriilor pentru care se pot transmite fișe de înscriere a candidaturilor sunt precizate în formularul online din josul paginii al acestui Regulament.

Art. 4. Candidaturile înscrise în competiție fac referire la activitățile, proiectele și realizările profesionale ale celor nominalizați, în întreaga carieră.

Art. 5. Conflictul de interese este definit ca situația în care un candidat este soțul/soția, afinul sau ruda până la gradul IV al unui membru al juriului. În cazul în care un membru al juriului se află în conflict de interese în raport cu un candidat, acesta se va abține de la votarea respectivei candidaturi.

Art. 6. Participanții la acest demers au următoarele drepturi:

 1. Să se înscrie sau să înscrie un candidat fără a se percepe vreo taxă;
 2. Persoanele premiate pot să folosească diploma respectivă pentru CV-ul personal;

Art. 7. Participanții au următoarele obligații:

 1. Să respecte prezentul Regulament și Anexele aferente;
 2. Să nu se angajeze în numele acestui eveniment sau a organizatorilor acestuia la contexte defăimătoare sau acțiuni care pot să aducă prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor;
 3. Să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să certifice/detalieze informații din formularul de aplicație;
 4. Să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul bunei desfășurări a evenimentului;

Art. 8. Organizatorii au următoarele drepturi:

 1. Să organizeze activitățile aferente evenimentului;
 2. Să promoveze, disemineze condițiile de participare și prezentul Regulament;
 3. Să facă demersurile necesare pentru asigurarea surselor de finanțare – inclusiv donații, sponsorizări – necesare organizării evenimentului și decernării premiilor;

Art. 9. Organizatorii au următoarele obligații:

 1. Să asigure tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă;
 2.  
 3. Să asigure vizibilitate evenimentului și finanțatorilor;
 4. Să asigure finanțarea necesară organizării evenimentului și decernării premiilor;

Art.10. Înscrirea candidaturilor, preselecția și jurizarea se vor desfășura conform calendarului prezentat în Anexa 3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Anexa 3 dacă va considera necesar, cu obligația de a anunța public aceste modificări.

Art.11. Depunerea candidaturilor implică acceptarea condițiilor prezentului Regulament.

Art.12. Pentru toate categoriile de premii (Anexa 1), înscrierea se va face exclusiv online, completand integral formularul din josul paginii ce va fi transmis în format electronic catre noi impreuna cu documentele suport (CV, fotografii relevante, recomandări, articole de presă, diplome de participare la cursuri/ proiecte relevante, scrisori de la pacienți etc.); Formularul online poate fi completat până la data de 26 aprilie 2023, ora 12:00 AM.

Art.13. Înscrierea în competiție poate fi făcută prin auto-nominalizare sau nominalizare de către un terț, respectiv: coleg (asistent, medic) din echipa medicală, angajator, colaborator, pacient, alte persoane fizice care au legătură și cunosc activitatea candidatului;

Art.14. Formularele de candidatură care nu sunt depuse în termenul stabilit și care nu îndeplinesc cerințele prezentului Regulament vor fi excluse de la jurizare;

Art.15. La solicitarea organizatorilor, dacă este cazul, candidații trebuie să poată prezenta actele oficiale sau alte dovezi care să susțină afirmațiile din formularul de candidatură.

Art.16. Organizatorii sau juriul au dreptul de a reîncadra candidaturile înscrise, în cazul în care consideră mai potrivită o altă secțiune decât cea propusă de aplicant.

Art.17. Aprobarea înscrierii candidaturii va fi confirmată de organizatori printr-un email de răspuns trimis aplicantului.

Art.18. Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare a evenimentului, înformații, documente, fotografii atașate fișei de înscriere sau din spațiul public. Transmiterea formularului de înscriere și a documentelor anexate constituie acceptul explicit atât al candidatului cât și al aplicantului (dacă nominalizarea se face de către o terță persoană) ca aceste date să poată fi utilizate de organizatori în materialele de promovare și organizare a evenimentului, precum și a materialelor post-eveniment. Candidații care nu doresc să-și dea acceptul pentru cele menționate anterior, vor solicita aceasta în scris, pe adresa de contact a organizatorilor.

Art. 19. Juriul va fi format din 5 membri și va fi format din reprezentanți propuși de instituții relevante pentru domeniul asistenței medicale.

Art. 20. Persoanele care au fost nominalizate individual și premiate la „Gala asistenului medical” din anul 2022 nu vor putea fi nominalizate la această ediție.

Art. 21. Rezultatele procesului de selecție și jurizare vor fi făcute publice în cadrul „Galei asistentului medical – ediția a doua” organizată în data de 12 mai 2023. Până la această data rezultatele vor fi confidențiale. Nu se admit contestații cu privire la jurizare.

Art. 22. În situația în care câștigătorul unei secțiuni nu poate fi prezent la decernarea premiilor, el poate delega sau împuternici, sub semnătură privată, o altă persoană pentru a-i ridica premiul.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Detalii suplimentare referitoare la procedură se pot obține la tel:0263233031 sau 0787695625 .

Formularul se poate completa până la data de 26 aprilie 2023, ora 12:00AM .

Categoria pentru care se depune aplicația

DATELE PERSOANEI NOMINALIZATE

DATELE CELUI CARE FACE NOMINALIZAREA (dacă este diferit de nominalizat)

JUSTIFICAREA NOMINALIZĂRII

Anexa 1

CATEGORII DE PREMII:

I. Premii de excelență:
            Secţiunea – individual:
1. Cel mai bun leader de echipă (formal/informal)
2. Cel mai bun „coechipier” („omul care nu te lasă niciodată singur la greu”)
3. Cel mai implicat asistent în viața comunității (activități, voluntariat pentru sănătatea comunității)
4. Cel mai dedicat profesionist
5. Cel mai bun mentor (răbdare, tact, empatie în formarea și îndrumarea tinerilor colegi)

            Secţiunea – echipe de îngrijire:
1. Cea mai apreciată echipă (aprecieri publice din partea pacienților/aparținătorilor)
2. Echipa cu cele mai bune rezultate în furnizarea serviciilor (îngrijiri de calitate, indicatori buni, lipsa reclamațiilor etc.)
3. Cea mai unită echipă („împreună la bine și la greu”)

II. Premiul pentru întreaga activitate (colegii activi, cu cea mai mare vechime în profesie)
III. Premiul special al juriului
IV. Premiul „Asistentul anului” (excelență în profesie, model pentru cei din jur)

Anexa 3.

CALENDAR DESFĂȘURARE

 

TRANSMITERE FORMULARE CANDIDATURI

 

01-26 APRILIE 2023

 

 

CONSTITUIRE COMISIE

 

18-21 APRILIE 2023

 

 

PRESELECȚIE CANDIDATURI ELIGIBILE

 

26 APRILIE 2023

 

 

JURIZARE

 

27 APRILIE 2023

 

 

FESTIVITATE DE PREMIERE

 

12 MAI 2023

 

 

Un comentariu
Scrie un comentariu