OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Recunoașterea calificărilor

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu 4 ianuarie 2016, dosarele pentru recunoaşterea în străinătate a studiilor din România se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. Dacă solicitantul nu este membru OAMGMAMR, va depune dosarul la filiala pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Taxa este de 100 de lei şi se poate achita într-unul din următoarele conturi: 

IBAN: RO69BRDE060SV47107930600 BRD Groupe Societe Generale (pentru plata in numerar)

IBAN: RO17BTRL0060120524804700 Banca TRANSILVANIA Sucursala Bistriţa (pentru titularii de cont la Banca Transilvania, plata cu CARDUL la aparatele Facturel BT, plată online)

Consultă ghidul de certificare și recunoaștere pentru profesia de asistent medical

Memoriile, contestaţiile privind documentele de atestare a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi asistent medical, se depun la Filiala Bistrita Nasaud, urmând ca acestea să fie înaintate către Structura de Specialitate a OAMGMAMR.