OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Reatestare profesională

REATESTAREA PROFESIONALĂ

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei  se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competențelor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului național nr. 32/ 2009.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal). Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal). Candidaţii cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară , sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie. Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale.

Documentele necesare a fi completate de către îndrumător/ mentor (asistent șef de secție și/sau director de îngrijiri) sunt pontajul și fișa de stagiu aferentă fiecărei specialități.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică în termen de 60 de zile. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7.

Tematica și bibliografia examenului de reatestare a competențelor profesionale:

Dăți click pe una din competentele profesionale pentru a descărca tematica si bibliografia acesteia ! 

În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile. În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni

Documentele necesare:

1. Cererea de reatestare profesională conform modelului

  1. Copia actului de identitate;
  1. Certificatul de membru în original;
  1. Dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale (100,00 LEI, se achită la depunerea documentelor) ;

5. Certificatul de sănătate fizică şi psihică, în original (formularul trebuie sa conțină antecedentele de la medicul de familie si examen medical Medicina Interna si Psihiatrie efectuat într-o policlinică) conform modelului;

  1. Documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.