OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Obținerea certificatului de membru

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, la înscrierea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Important!

Dosarele de înscriere în OAMGMAMR Bistrița-Năsăud pot fi depuse de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului Bistrița-Năsăud. Absolvenții cu domiciliul în alt județ pot fi înscriși dacă urmează să se angajeze sau să facă voluntariat, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

Documentele necesare

  • Cererea de înscriere, Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U.G 144/2008 , Jurămânutul profesional, Notă de informare privind protecţia datelor cu carater personal;
  • Copie legalizată/certificată „conform cu originalul (certificarea de conformitate se face la depunerea dosarului in baza documentului in original) a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (inclusiv adeverinţa de grad principal, certificat/diplomă care atestă obţinerea unei competenţe/specializări).

    Pentru cei care au absolvit studiile liceale, postliceale sau universitare medicale în altă țară, este necesar și atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației, mai multe detalii  click aici

  • Copie diplomă bacalaureat/certificat absolvire 12 clase;

  • Copia cărții de identitate;

  • Copia certificatului de naștere;

  • Copia certificatului de căsătorie / divorţ, dacă a fost schimbat numele;

Taxa de înscriere în OAMGMAMR este de 100,00 lei și se achită la depunerea dosarului.

Contact:
E-mail: secretariat@oamrbn.ro
Telefon
: 0263.233.031 , 0787.695.625

Alte informații

Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în altă filială a OAMGMAMR și aveți certificat de membru, nu trebuie să vă înscrieți din nou, ci doar să vă transferați .

Accesații următoarea pagina -> TRANSFERUL INTRE FILIALELE OAMGMAMR

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.