Legislație internațională

de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)

a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere