OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Exercitarea profesiei ca PFI

Exercitarea independentă a profesiei

În vederea înregistrării la ANAF ca persoane fizice independente, asistenții medicali generaliști / moașele / asistenții medicali vor primi un aviz special, a hotărât, la 16 martie 2021, Consiliul Național al OAMGMAMR.

Hotărârea, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, prevede că „pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însotit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2.”

Asistenții medicali / moașele din județul Bistrița Năsăud vor depune la sediu cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.

„După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual”, mai precizează Hotărârea Consiliului Național.

Avizul este eliberat „numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite”.