OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Eliberare duplicat certificat de membru

ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE MEMBRU

Duplicatele pentru certificatele de membru sau certificatele de participare la manifestări EMC sunt eliberate gratuit.

 Documente necesare:

  • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei;
  • Declarație scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;
  • Copie de pe actul pierdut (dacă există);
  • Copia actului de identitate al titularului;
  • 5. Dovada publicării, în Monitorul Oficial al României sau într-un cotidian de largă circulație, a anunțului de pierdere, furt, distrugere, deteriorare a documentului respectiv. Mai multe detalii -> AICI