OAMGMAMR Bistrița Năsăud

Avizul anual

AVIZ ANUAL

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează la cerere numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu contract de muncă).

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauza și a angajatorului.

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Documentele necesare:

  • Cerere individuală aviz;
  • Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali/moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată) care să nu fie mai vechi de 30 de zile la data transmiterii;
  • Poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul*;
  • Minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul anterior. Pentru cei care au mai puţin de 6 luni lucrate, nu sunt necesare creditele. Vezi EMC pentru mai multe detalii, click AICI . 

Notă:* PLAFOANELE MINIME OBLIGATORII ALE SUMEI ASIGURATE SUNT (conform Hotărârii OAMGMAMR nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical):

  • 20.000 euro pentru colegii care exercită profesia ca practică independentă;
  • 10.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, UPU-SMURD, servicii de ambulanţă;
  • 4.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, laboratoare;
  • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmaciile cu circuit deschis, asistenţii de igienă şi sănătate publică şi cei care lucrează în serviciile de medicină legală;

Cererea va fi completată de către solicitant şi împreună cu celelalte documente enumerate mai sus, se vor scana şi trimite pe adresa de email: avizare@oamrbn.ro.