OAMGMAMR Bistrița Năsăud

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL 2023

Începând cu data de 10 octombrie 2022 începem eliberarea avizelor anuale de liberă practică pentru asistenţi medicali/moașe din filiala noastră, pentru anul 2023. Procedura de avizare se va desfăşura astfel:

 1. Documente şi condiţii necesare avizului anual pentru colegii care lucrează în unități sanitare (cabinete medicale/stomatologice, farmacii, laboratoare private etc.) cărora NU li se reţine cotizaţia pe stat de plată:
 • cerere individuală aviz, conform modelului, anexat;
 • raport revisal/salariat semnat de reprezentantul legal al angajatorului, care să nu fie mai vechi de 30 de zile la data transmiterii;
 • asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2023!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare*;
 • în situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2022 şi nu acoperă decât parţial anul 2023, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/supliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2023!!!
 • plata cotizaţiei pentru anul 2022 integral şi pe minim 3 luni din anul 2023.
 • minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2022

Pentru ceolegii care au mai puţin de 6 luni lucrate în anul 2022, nu sunt necesare credite EMC.

 • Cererea va fi completată de către solicitant şi împreună cu celelalte documente enumerate mai sus, se vor SCANA (avem rugămintea de a ne trimite doar documente scanate, nu poze sau alt format, pentru a le putea prelucra și arhiva) și se vor trimite pe adresa de email:

 avizare@oamrbn.ro

 • În acelaşi email vă rugăm să precizaţi perioada din anul 2023 pentru care doriţi să achitaţi cotizaţia de membru. Dacă plata cotizaţiei se face de către angajator vă rugăm să ne transmiteţi şi datele de facturare ale angajatorului;
 • După primirea emailului şi studierea documentelor trimise, vă vom trimite un email de confirmare, în care veţi regăsi şi documentul în baza căruia veţi achita cotizaţia;
 • În cazul în care documentele trimise sunt incomplete sau neconforme cerinţelor veţi primi un email de notificare în acest sens, pentru corectarea/completarea acestora, iar cererea va fi înregistrată doar la data la care va fi retrimis emailul cu toate documentele necesare;
 • După achitarea cotizaţiei, veţi transmite pe aceeaşi adresa de email avizare@oamrbn.ro dovada plăţii (documentul de plată scanat sau redirecţionat în cazul plăţilor online) şi veţi primi avizul scanat. Avizul original se va păstra la dosarul dumneavoastră şi va putea fi ridicat de la sediu, dacă aveţi nevoie de original;
 • Documentele se pot depune și personal, la sediul filialei din Bistrița, str. Emil Gîrleanu, bl.2, sc.C, ap.25
 1. Documente şi condiţii necesare avizului anual pentru colegii care lucrează în unităţi sanitare unde cotizaţia se reţine pe stat de plată:
  • cerere colectivă aviz, conform modelului, anexat;
  • asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2023!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare* (cu excepţia colegilor pentru care poliţa este încheiată de sindicat);
  • în situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2022 şi nu acoperă decât parţial anul 2023, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/supliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2023! (cu excepţia colegilor pentru care poliţa este încheiată de sindicat);
 • minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2022.

Pentru ceolegii care au mai puţin de 6 luni lucrate în anul 2022, nu sunt necesare credite EMC.

 • Cererile colective se vor completa şi semna la nivel de secţii/unitate de către fiecare solicitant în parte, cu toate datele cerute (nume, prenume, asigurare, semnătura) şi vor fi aduse la sediu sau scanate şi transmise pe adresa de email: avizare@oamrbn.ro de către reprezentantul desemnat la nivel de secţie/unitate. La rubrica asigurare*, dacă aceasta este încheiată de sindicat, se va trece doar numele sindicatului care încheie poliţa pentru dumneavoastră. În cazul în care poliţa de asigurare se încheie individual, se va trece în cererea colectivă numărul poliţei şi firma la care aţi încheiat asigurarea şi se va trimite scanată odată cu cererea;
 • Pentru situaţii speciale (colegi care au două locuri de muncă, schimbări de date personale /profesionale etc,) colegii vor completa modelul de cerere individuală şi vor transmite ei, pe aceeaşi adresă de email, cererea şi documentele corespunzătoare scanate.

III. Valabil pentru colegii aflaţi în situaţiile de mai jos, indiferent de locul de muncă:

 • Colegii la care au intervenit schimbări în datele personale/profesionale vor transmite online copii ale actelor justificative, iar dacă modificările impun schimbarea datelor de pe certificatul de membru, vor aduce la sediu copiile însoţite de documentele originale (pentru certificare de conformitate) şi certificatul de membru în original, pentru schimbarea acestuia;
 • Colegii care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ absolvită şi care au intrat în posesia diplomei/certificatului de absolvire, vor prezenta o copie şi diploma/certificatul de absolvire în original (pentru certificare de conformitate) şi Certificatul de membru în original, pentru schimbarea certificatului;
 • Colegii care profesează în regim independent vor depune o copie a declaraţiei cu veniturile realizate în 2021, depusă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud şi decizia de impunere pentru anul 2021;
 • Colegii care exercită profesia după vârsta de pensionare vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior, certificat de sănătate fizică şi psihică;
 • Pentru solicitările care vin după data de 01.01.2023 şi pentru situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile necesare avizării până la această dată (de ex. asigurare de malpraxis care nu respectă suma minimă asigurată prevăzută de reglementările în vigoare sau valabilitatea pentru întreg anul 2023, numărul minim de 30 credite EMC etc), avizul se va elibera DOAR DE LA DATA LA CARE vor fi îndeplinite toate cerinţele pentru eliberarea avizului şi cererea va putea fi înregistrată.
 • Eliberarea avizelor anuale pentru anul 2023 va începe din data de 10.10.2022.

Pentru orice propuneri, sugestii, informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0741079171, 0787695625, 0263233031 sau pe adresele de email: secretariat@oamrbn.ro sau presedinte@oamrbn.ro

Sunt convinsă că printr-o bună colaborare vom reuşi să vă oferim cele mai bune soluţii!

Cristina Muşină

preşedinte

OAMGMAMR BN

Mai multe detalii regăsiți la următoarea adresa ->  https://oamrbn.ro/avizul-anual

Notă:*PLAFOANELE MINIME OBLIGATORII ALE SUMEI ASIGURATE SUNT (conform Hotărârii OAMGMAMR nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical):

 • 20.000 euro pentru colegii care exercită profesia ca practică independentă;
 • 10.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, UPU-SMURD, servicii de ambulanţă;
 • 4.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, laboratoare;
 • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmaciile cu circuit deschis, asistenţii de igienă şi sănătate publică şi cei care lucrează în serviciile de medicină legală;
Scrie un comentariu