OAMGMAMR Bistrița Năsăud

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE ALOCARE A CODULUI PROFESIONAL DE PARAFĂ

Anunt

Dragi colegi,

In conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. l din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144 / 2008   privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare:

„Art. 46 (1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:  

  1. l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;”.

Pentru a facilita obținerea adeverinței pentru alocarea codului profesional de parafă am decis, împreună cu colegii din Consiliul Județean al OAMGMAMR BN, următoarele modalități prin care puteți intra în posesia acesteia:

  1. depunerea cererii și ridicarea adeverinței personal, la sediul filialei (Bistrița, str. Emil Gârleanu, bl.2, sc. C, ap.25);
  2. transmiterea cererii completate și scanate pe adresa de email: secretariat@oamrbn.ro și ridicarea adeverinței personal de la sediul nostru;
  3. prin solicitarea explicită, consemnată pe cerere, ca adeverința să fie transmisă pe adresa dumneavoastră de email precizată în cerere. Și în acest caz, cererea completată, scanată se va transmite pe adresa de email secretariat@oamrbn.ro

Adeverința se va elibera doar colegilor care au aviz anual pentru exercitarea profesiei valabil pentru anul 2024.

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și  Asistenților Medicali din România care dețin parafa, au obligația de a înștiința filiala județeană/municipiului București a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situații și de a solicită eliberarea unei noi adeverințe în vederea schimbării parafei:

  1. a) modificări ale datelor profesionale sau personale;
  2. b) pierderea;
  3. c) furtul;
  4. d) deteriorarea parafei.

În caz de pierdere sau furt, membrii OAMGMAMR vor atașa cererii și anunțul publicat într-un ziar local cu privire la pierderea sau furtul parafei.

Vă atașăm hotărârea privind aprobarea procedurii de eliberare a adeverinței și modelul de cerere.                                                                 

Scrie un comentariu