Bine ați venit pe site-ul

OAMGMAMR

Bistrița – Năsăud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR (2)

 

 

(2) Dreptul de a fi ales aparţine numai membrilor OAMGMAMR care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

– au calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;
– au certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual ;
– nu au fost sancţionați disciplinar;
– nu se află în situație de incompatibilitate, deținând alte funcţii de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociaţii profesionale din România.

Actele necesare la dosar:
a) formularul de candidatură prevăzut în anexa nr.7 la prezentul Regulament Electoral;
b) certificatul de membru și avizul anual (pentru anul 2021) în copie;
c) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancţiuni disciplinare aplicate de OAMGMAMR;
d) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art.14^1 din Statut, prin deținerea altor funcţii de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociaţii profesionale din România, conform modelului prevăzut în Anexa nr.8;

Dosarele de candidatură se vor depune personal la Comisia Electorală, în termenul stabilit prin calendarul de alegeri (23-25.11.2021), la sediul Filialei, str. Emil Gârleanu, bl.2, sc.C ap.25., între orele 10,00-16,00

Prima etapă a alegerilor se va desfășura conform calendarului în data de 29.11.2021:
– între orele 7,00-16,00 la amplasamentul principal de votare respectiv în Bistrița, str. Sucevei, nr. 6A, bl.1, sc. B, Sp. com. 4 (parter) – vezi harta anexată.
– între orele 7,00-15,00 la cele două amplasamente suplimentare, respectiv:
– la Spitalul Orășenesc Năsăud, sala de ședințe
– la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Beclean (CRRNA), „sala verde”, parter.

Pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc următoarele condiții:
– sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR
– nu au fost sancționați disciplinar.
Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

AMPLASAMENT VOTARE BISTRIŢA, Str. SUCEVEI nr. 6A, bl.1, sc. B, Sp. com. 4 (parter) – vezi harta anexată.

 

 

Anunț privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR (1)

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul electoral este disponibil aici

 

 

 

ANUNŢ AVIZ ANUAL LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2022!!!

 

 

 

 

Având în vedere condiţiile speciale pe care le traversăm cu toţii, în vederea facilitării eliberării avizelor anuale de liberă practică pentru asistenţii medicali, pentru anul 2022, în condiţii de siguranţă pentru noi toţi, procedura de avizare se va desfăşura astfel:
I. Documente şi condiţii necesare avizului anual pentru colegii care lucrează în unităţi sanitare mici, (cabinete medicale/stomatologice, farmacii, laboratoare private etc.) cărora NU li se reţine cotizaţia pe stat de plată:
• cerere individuală aviz, conform modelului, anexat;
• raport revisal/salariat care să nu fie mai vechi de 30 de zile la data transmiterii;
• asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2022!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare*;
• în situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2021 şi nu acoperă decât parţial anul 2022, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/supliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2022!!!
• copia CI (carte identitate) – pe care se va nota starea civilă, numele anterior- dacă este cazul (informaţiile sunt necesare pentru actualizarea datelor în noul Registru Naţional Unic);
• plata cotizaţiei pentru anul 2021 şi pe minim 3 luni din anul 2022.
• minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2021. Pentru cei care au mai puţin de 6 luni lucrate, nu sunt necesare creditele.
 Cererea va fi completată de către solicitant şi împreună cu celelalte documente enumerate mai sus, se vor scana şi trimite pe adresa de email: avizare@oamrbn.ro
În acelaşi email vă rugăm să precizaţi PERIOADA din anul 2022 pentru care doriţi să achitaţi cotizaţia de membru. Dacă plata cotizaţiei se face de către angajator vă rugăm să ne transmiteţi şi datele de facturare ale angajatorului;
 După primirea emailului şi studierea documentelor trimise, vă vom trimite un email de confirmare, în care veţi regăsi şi documentul în baza căruia veţi achita cotizaţia;
 În cazul în care documentele trimise sunt incomplete sau neconforme cerinţelor veţi primi un email de notificare în acest sens, pentru corectarea/completarea acestora, iar cererea va fi înregistrată doar la data la care va fi retrimis emailul cu toate documentele necesare;
 După achitarea cotizaţiei, veţi transmite pe aceeaşi adresa de email avizare@oamrbn.ro dovada plăţii (documentul de plată scanat sau redirecţionat în cazul plăţilor online) şi veţi primi avizul scanat. Avizul original se va păstra la dosarul dumneavoastră şi va putea fi ridicat de la sediu, dacă aveţi nevoie de original;
 Pentru situaţii speciale (colegi care au două locuri de muncă, schimbări de date personale /profesionale etc,) colegii vor completa modelul de cerere individuală şi vor transmite pe aceeaşi adresă de email avizare@oamrbn.ro , cererea individuală şi documentele justificative corespunzătoare situaţiei, scanate;
II. Documente şi condiţii necesare avizului anual pentru colegii care lucrează în unităţi sanitare unde cotizaţia se reţine pe stat de plată:
• cerere colectivă aviz, conform modelului, anexat;
• asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2022!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare* (cu excepţia colegilor pentru care poliţa este încheiată de sindicat);
• în situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2021 şi nu acoperă decât parţial anul 2022, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/supliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2021! (cu excepţia colegilor pentru care poliţa este încheiată de sindicat);
• copia CI (Carte identitate) – pe care se va nota nr. de telefon, adresa de email, starea civilă, nume anterior (informaţiile sunt necesare pentru actualizarea datelor în noul Registru Naţional Unic);
• minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2021. Pentru cei care au mai puţin de 6 luni lucrate, nu sunt necesare creditele.
 Cererile colective se vor completa şi semna la nivel de secţii/unitate de către fiecare solicitant în parte, cu toate datele cerute (nume, prenume, asigurare, semnătura) şi vor fi aduse la sediu sau scanate şi transmise pe adresa de email: avizare@oamrbn.ro de către reprezentantul desemnat la nivel de secţie/unitate. La rubrica asigurare*, dacă aceasta este încheiată de sindicat, se va trece doar numele sindicatului care încheie poliţa pentru dumneavoastră. În cazul în care poliţa de asigurare se încheie individual, se va trece în cererea colectivă numărul poliţei şi firma la care aţi încheiat asigurarea şi se va trimite scanată odată cu cererea,
 Pentru situaţii speciale (colegi care au două locuri de muncă, schimbări de date personale /profesionale etc,) colegii vor completa modelul de cerere individuală şi vor transmite ei, pe aceeaşi adresă de email, cererea şi documentele corespunzătoare scanate.
III. Valabil pentru colegii aflaţi în situaţiile de mai jos, indiferent de locul de muncă:
 Colegii la care au intervenit schimbări în datele personale/profesionale vor transmite online copii ale actelor justificative, iar dacă modificările impun schimbarea datelor de pe certificatul de membru, vor aduce la sediu copiile însoţite de documentele originale (pentru certificare de conformitate) şi certificatul de membru în original, pentru schimbarea acestuia;
 Colegii care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ absolvită şi care au intrat în posesia diplomei/certificatului de absolvire, vor prezenta o copie şi diploma/certificatul de absolvire în original (pentru certificare de conformitate) şi Certificatul de membru în original, la sediu, pentru schimbarea certificatului;
 Colegii care profesează în regim independent vor depune o copie a declaraţiei cu veniturile realizate în 2020, depusă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud şi decizia de impunere pentru anul 2020;
 Colegii care exercită profesia după vârsta de pensionare vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior, certificat de sănătate fizică şi psihică;
 Pentru solicitările care vin după data de 01.01.2022 şi pentru situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile necesare avizării (de ex. asigurare de malpraxis care nu respectă suma minimă asigurată prevăzută de reglementările în vigoare sau valabilitatea pentru ÎNTREG ANUL 2022, numărul minim de 30 credite EMC etc), avizul se va elibera DOAR DE LA DATA LA CARE vor fi îndeplinite toate cerinţele pentru eliberarea avizului şi cererea va putea fi înregistrată.
Eliberarea avizelor anuale pentru anul 2022 va începe din data de 05.10.2021.
Pentru orice propuneri, sugestii, informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0741079171, 0787695625, 0263233031 sau pe adresele de email: secretariat@oamrbn.ro sau presedinte@oamrbn.ro
Sunt convinsă că printr-o bună colaborare vom reuşi să vă oferim cele mai bune soluţii!
SĂ FIM ŞI SĂ RĂMÂNEM SĂNĂTOŞI, CU TOŢII!
Cristina Muşină
preşedinte
OAMGMAMR BN
Notă:* PLAFOANELE MINIME OBLIGATORII ALE SUMEI ASIGURATE SUNT (conform Hotărârii OAMGMAMR nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical):
• 20.000 euro pentru colegii care exercită profesia ca practică independentă;
• 10.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, UPU-SMURD, servicii de ambulanţă;
• 4.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, laboratoare;
• 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmaciile cu circuit deschis, asistenţii de igienă şi sănătate publică şi cei care lucrează în serviciile de medicină legală;

 

 

 

 

 

 

  MODEL-CERERE-INDIVIDUALĂ-AVIZ-ANUAL-2022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe site-ul  OAMGMAMR – filiala Bistrita-Nasaud veți găsi informații utile despre toate domeniile de interes ale profesiei noastre incepand de la statut la cursurile de educație medicală continuă.

Vă mulțumim pentru că vă aflați pe site și vă dorim navigare plăcută.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.

 

 

Certificatul de membru se eliberează pe baza următoarelor documente:

Aveţi dreptul la confidentialitate.

Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Reatestarea competenţelor profesionale. Prevederi cu privire la reluarea activității în cazul întreruperii exercitării profesiei.

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

Recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical.

Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare

Condiții generale de acces la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moaşă şi la profesia de asistent medical.

CURSURI ONLINE – EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

PERIOADA DE INSCRIERE - STRUCTURA CURSURILOR


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/oamrbnro/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other

web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design