Bine ați venit pe site-ul

OAMGMAMR

Bistrița – Năsăud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!GRAD PRINCIPAL ANUL 2021!!!

 

Către

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALELE JUDEȚENE

ÎN ATENȚIA DOAMNEI/DOMNULUI PREȘEDINTE

 

Vă comunicăm că în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare, OAMGMAMR a publicat tematica și bibliografia de examen pe site-ul https://www.oamr.ro/category/examene-si-concursuri/gradul-principal/.ro

În acest sens, vă transmitem atașat tematica și bibliografia de examen-sesiunea 2021, cu rugămintea de a distribui aceste informații pe pagina de internet a filialei dumneavoastră.

Cu stimă,

Secretariatul general al

OAMGMAMR

 

 

 

IMPORTANT!!!

 

Dragi colegi,
Pentru ca avizarea pentru anul 2021 să se desfăşoare cât mai simplu, evitând deplasările şi riscurile inutile, vă punem la dispoziţie, începând de astăzi, încă o variantă de lucru, care se adresează colegilor pentru care cotizaţia nu se reţine pe stat de plată (cabinete, farmacii, laboratoare private, etc.).
Pe link-ul de mai jos găsiţi un formular cerere care va fi completat online cu datele cerute.
https://oamrbn.ro/cerere-individuala-aviz-anual-2021/
Acolo unde în chenar aveti …, (ex.: Declar pe propria răspundere că faţă de documentele depuse la dosarul personal …*) daţi click pe punctele din chenar şi se vor deschide variante predefinite din care alegeţi varianta pe care o doriţi.
La rubrica:
„Anexez prezentei cereri:
Copia/copiile asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru întreg anul 2021
Raport REVISAL/angajat sau copie după CIM în vigoare (pentru asistentii medicali cărora nu li se reţine cotizaţia pe stat de plată)*
În chenar aveţi un buton “alege fişier “ (sau “choose file”) pe care daţi click pentru a vă putea ataşa copiile scanate după asigurarea de malpraxis sau revisal/contract de muncă după caz.
Bifaţi acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi trimiteţi cererea. Dacă aţi completat corect formularul, veţi primi un mesaj de confirmare, iar pe email vă vom trimite documentul pentru plata cotizaţiei. Dacă cotizaţia este achitată de angajator, la rubrica “Locul de muncă” vă rugăm să completaţi DATELE COMPLETE de facturare şi veţi primi pe email o factură proforma.
După achitarea cotizaţiei, documentul de plată va fi trimis ca răspuns la emailul primit de la noi şi noi vă vom trimite avizul scanat.
Condiţiile pentru obţinerea avizului anual 2021:
 cerere sau formular online completat;
 raport revisal/salariat, care să nu fie mai vechi de 30 de zile la data transmiterii;
 asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2021!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2020 şi nu acoperă decât parţial anul 2021, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/supliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2021!!!
 plata cotizaţiei pentru anul 2020 şi pe minim 3 luni din anul 2021.
 minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2020. Pentru colegii care au mai puţin de 6 luni lucrate, nu sunt necesare creditele;
 pentru solicitările care vin după data de 01.01.2021 şi pentru situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile necesare avizării (asigurare de malpraxis la suma minimă asigurată prevăzută de reglementările în vigoare, valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2021), numărul minim de 30 credite EMC, avizul se va elibera DOAR DE LA DATA LA CARE vor fi îndeplinite toate cerinţele pentru eliberarea avizului.
Pentru orice propuneri, sugestii, informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0787695625, 0263233031 sau pe adresele de email: secretariat@oamrbn.ro sau presedinte@oamrbn.ro
Sunt convinsă că printr-o bună colaborare vom reuşi să vă oferim cele mai bune soluţii!
Multă sănătate tuturor şi numai bine!
Cristina Muşină
preşedinte
OAMGMAMR BN

 

 

!!!ANUNŢ AVIZ ANUAL LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2021!!!

 

PENTRU ASISTENŢI MEDICALI/MOAŞE CARE-ŞI EXERCITĂ PROFESIA ÎN CABINETE MEDICALE, FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS, LABORATOARE – ALTELE DECÂT CELE DIN SPITAL, CABINETE STOMATOLOGICE ETC.
Având în vedere condiţiile speciale pe care le traversăm cu toţii, în vederea facilitării eliberării avizelor anuale de liberă practică pentru asistenţii medicali pentru anul 2021 în condiţii de siguranţă pentru noi toţi, am schimbat procedura de avizare astfel:
1. Documente şi condiţii necesare avizului anual pentru colegii care lucrează în unităţi sanitare mici, (cabinetele medicilor de familie, farmacii, laboratoare private etc.) cărora nu li se reţine cotizaţia pe stat de plată:
· cerere individuală aviz, conform modelului nr. 1, anexat;
· dacă sunt mai mulţi asistenţi angajaţi ai aceluiaşi angajator, se poate completa o cerere colectivă, conform modelului nr. 2, anexat;
· raport revisal/salariat pentru fiecare angajat asistent în parte, care să nu fie mai vechi de 30 de zile la data transmiterii;
· asigurarea de răspundere civilă (malpraxis) valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2021!!!, cu suma minimă asigurată în conformitate cu prevederile legale în vigoare*;
· în situaţia în care poliţa de asigurare a fost încheiată pe parcursul anului 2020 şi nu acoperă decât parţial anul 2021, se va solicita asigurătorului ca prin act adiţional/suppliment la asigurare să fie prelungită perioada asigurată până la 31.12.2021!!!
· plata cotizaţiei pentru anul 2020 şi pe minim 3 luni din anul 2021.
2. Minimum 30 de credite EMC pentru colegii care au mai mult de 6 luni lucrate în anul 2020, pentru cei care au mai puţin de 6 luni lucrate, nu sunt necesare creditele;
3. CEREREA ŞI TOATE DOCUMENTELE NECESARE VOR FI SCANATE ŞI SE VOR TRIMITE PE ADRESA DE EMAIL avizare@oamrbn.ro. În acelaşi email vă rugăm să precizaţi PERIOADA din anul 2021 pentru care doriţi să achitaţi cotizaţia de membru, dacă plata cotizaţiei se face individual de către fiecare angajat în parte sau dacă se achită de către angajator (inclusiv dacă aveţi nevoie de factură);
4. După primirea emailului şi studierea documentelor trimise, vă vom trimite un email de confirmare, în care veţi regăsi şi documentul în baza căruia veţi achita cotizaţia. În cazul în care documentele trimise sunt incomplete sau neconforme cerinţelor veţi primi în email notificări în acest sens, pentru corectarea/completarea documentelor;
5. După achitarea cotizaţiei, veţi transmite pe adresa de email avizare@oamrbn.ro dovada plăţii (documentul de plată scanat sau redirecţionat în cazul plăţilor online) şi veţi primi avizul scanat. Avizul original se va păstra la dosarul dumneavoastră şi va putea fi ridicat dacă există vreo situaţie care o impune;
6. Pentru situaţii speciale (colegi care au două locuri de muncă, schimbări de date personale /profesionale etc,) colegii vor completa modelul de cerere individuală şi vor transmite pe aceeaşi adresă de email avizare@oamrbn.ro , cererea individuală şi documentele justificative corespunzătoare situaţiei, scanate;
7. Pentru solicitările care vin după data de 01.01.2021 şi pentru situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile necesare avizării (asigurare de malpraxis la suma minimă asigurată prevăzută de reglementările în vigoare, valabilă pentru ÎNTREG ANUL 2021), numărul minim de 30 credite EMC, avizul se va elibera DOAR DE LA DATA LA CARE va fi transmisă şi cererea şi vor fi îndeplinite toate cerinţele pentru eliberarea avizului.
8. Pentru orice propuneri, sugestii, informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel.0741079171, 0787695625, 0263233031 sau pe adresele de email: secretariat@oamrbn.ro sau presedinte@oamrbn.ro
Sunt convinsă că printr-o bună colaborare vom reuşi să vă oferim cele mai bune soluţii!
Cu deosebită consideraţie,
Cristina Muşină
preşedinte
OAMGMAMR BN
* asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă, respectiv:
– 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate;
– 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare);
– 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală.

 

MODEL CERERE INDIVIDUALĂ AVIZ ANUAL 2021

 

MODEL CERERE COLECTIVĂ

 

 

 

 
 

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

 

 

ANUNŢ AVIZ ANUAL LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2021

 

Dragi colegi,
După cum ştim deja, toate avizele anuale de liberă practică pentru asistenţii medicali expiră la 31 decembrie 2020. Pentru avizul pentru anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Naţional al OAMGMAMR nr. 5 /11.03.2020, s-a stabilit că eliberarea acestora se face ,,la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor’’.
Asta înseamnă că eliberarea avizelor pentru anul 2021, la nivelul Filialei Bistriţa-Năsăud, se va desfăşura în perioada 1 octombrie – 18 decembrie 2020.
Având în vedere situaţia specială pe care o traversăm cu toţii, încercăm să găsim cele mai bune soluţii, prin care să asigurăm eliberarea avizului evitând, pe cât se poate, deplasările inutile şi schimbul fizic de hârtii. Suntem în discuţii avansate cu unităţile sanitare mari pentru a stabili de comun acord procedura de lucru, gândim o procedură simplă şi eficientă şi pentru colegii care-şi desfăşoară activitatea în unităţi mai mici – vezi postarea anterioară!
Pentru ca lucrurile să se desfăşoare fără sincope, vă rugăm ca până la data începerii procedurii de eliberare a avizelor să aveţi cele 30 de credite EMC necesare. Vă reamintim că acestea pot fi obţinute prin parcurgerea cursurilor puse la dispoziţie GRATUIT pe platforma OAMGMAMR pe care o puteţi accesa aici: http://emc.oamr.ro
Suport tehnic, dacă este cazul, aici: https://emc.oamr.ro/suport/
Multă sănătate şi toate cele bune!
Cristina Muşină – preşedinte OAMGMAMR BN

 

 

 

Pe site-ul  OAMGMAMR – filiala Bistrita-Nasaud veți găsi informații utile despre toate domeniile de interes ale profesiei noastre incepand de la statut la cursurile de educație medicală continuă.

Vă mulțumim pentru că vă aflați pe site și vă dorim navigare plăcută.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.

 

 

Certificatul de membru se eliberează pe baza următoarelor documente:

Aveţi dreptul la confidentialitate.

Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Reatestarea competenţelor profesionale. Prevederi cu privire la reluarea activității în cazul întreruperii exercitării profesiei.

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

Recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical.

Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare

Condiții generale de acces la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moaşă şi la profesia de asistent medical.

CURSURI ONLINE – EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

PERIOADA DE INSCRIERE - STRUCTURA CURSURILOR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.